Search

Disability policy

Disability Policy is wat je noemt de core business van de sociale onderneming die Agnes van Wijnen-Visie in Uitvoering is. Door actief te zijn in onderzoek en advies, de ontwikkeling en uitvoering van projecten, beleid en innovatieve producten leveren we een concrete bijdrage aan een diverse en rijke samenleving. Ervaringskennis rond disability is naast professionele expertise een essentiĆ«le bron.

Kernbegrippen in disability policy:

  • Ervaringskennis bestaat uit inzichten en kennis die je verwerft door te reflecteren op je concrete eigen ervaringen met disability en door die ervaringen naast die van anderen te zetten en te analyseren. Ervaringskennis heeft betrekking op disability: Het kan gaan over de functiebeperkingen zelf en het leven daarmee; Over de rollen die ermee samenhangen; Over de reacties en waardering door andere burgers van het anders zijn; Over de confrontatie met de mate van toegang tot de openbare ruimte, diensten en de gebouwde omgeving. Ervaringskennis kan gaan over de mate waarin je uitgenodigd wordt om jouw specifieke talenten en capaciteiten in te zetten in de samenleving.

  • Empowerment wijst op het doorgaande proces van het vinden en verder ontwikkelen van een besef van eigenwaarde, een besef van wie je bent met jouw eigen unieke kwaliteiten, makke en grenzen. eigen kracht, eigen wijsheid en zelfrespect. Empowerment leidt tot het (her)nemen van de regie over je eigen lijf en leven.

  • Gebruikers- of clienten participatie is de permanente actieve rol van ouderen en mensen met makke in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van alle producten, diensten en beleid dat je raakt in je dagelijks bestaan. Het is een inbreng op basis van ervaringskennis en het gedeelde eigen belang als gebruiker.