Search

Makkekaart bij Blik op Werk heet nu EigenWerkWijzer 

De Makkekaart, oorspronkelijk ontwikkeld door Visie in Uitvoering met gebruikers is EigenWerkWijzer geworden. Het interactieve digitale instrument heeft een technische facelift gehad en wordt nu verspreid door Blik op Werk in Utrecht. Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut voor gezond werk. Zij bieden meerdere wetenschappelijk onderbouwde instrumenten op het gebied van werk voor werkgevers, werkzoekenden, dienstverleners en overheden. Een prima plek dus voor de EigenWerkWijzer!

Onderzoek toont effecten EigenWerkWijzer (voorheen Makkekaart) aan

Bijna alle beoogde effecten van de Makkekaart werden ook daadwerkelijk gerealiseerd. De Makkekaart blijkt resultaat te boeken in het vergroten van zelfinzicht, in het vergroten van zelfsturing en het uitbreiden van handelingsmogelijkheden. Mensen die in het onderzoek met de Makkekaart werkten hadden na afloop meer vertrouwen in hun mogelijkheden om met problemen om te gaan. De Makkekaart maakt de verwachtingen dus zeker waar.

Deze conclusies zijn afkomstig uit een effectmeting die het afgelopen jaar is uitgevoerd door onderzoekers van het Lectoraat Arbeidsparticipatie van de Hanzehogeschool Groningen onder leiding van Dr. Hilbrand Oldenhuis. Een gevarieerde groep van ruim tachtig mensen met lichamelijke en/of psychische beperkingen uit heel Nederland werkten mee an dit onderzoek dat bestond uit een digitale voor- en nameting en voor de experimentele groep gedurende drie maanden zlefstandig werken met de Makkekaart. Een controlegroep vulde de voor en nameting in zonder de Makkekaart te gebruiken. De resultaten betekenen dat de Makkekaart voor een gevarieerde groep mensen van grote waarde kan zijn onderweg naar passend en duurzaam werk. Zeker gezien het feit dat de respondenten in de voormeting gemiddeld genomen al hoog bleken te scoren op aspecten als zelfinzicht en zelfmanagement. Dat de Makkekaart in staat bleek het zelfinzicht en zelfmanagement van mensen tegen die achtergrond nog verder te vergroten geeft nog meer kleur aan de aangetoonde effecten en de mogelijkheden van dit vernieuwende instrument.

De effectmeting werd gerealiseerd met financiƫle steun van Stichting Instituut Gak. Onze hartelijke dank is daarnaast voor alle mensen die meewerkten aan dit onderzoek. Het complete onderzoeksrapport is te downloaden op deze site.