Search

Masterclasses, trainingen en presentaties over de Rechten van Personen met een Handicap 

Regelmatig geef ik presentaties, trainingen of masterclasses voor organisaties en in gemeentes over de rechten van mensen met een handicap zoals vastgelegd in het internationale verdrag, afgekort IVRPH. De Masterclasses in gemeentes zoals eerder in Drachten, Lelystad en Tynaarloo, voer ik samen met collega ervaringsdeskundigen van LFB Wolvega uit. Neem gerust contact op! 

Bewustwording

 Bewustwording en informatie over de mensenrechten die mensen met een handicap hebben is van groot belang. Nog steeds zijn weinig mensen met een handicap, maar ook gemeentes, overheidsdiensten, ondernemers en allerlei beroepsgroepen en organisaties slecht op de hoogte van de inhoud van het IVRPH, het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dit internationale verdrag, aangenomen door de Verenigde Naties in december 2006, werd in 2017 door Nederland geratificeerd. Daarmee heeft Nederland toegezegd om de rechten in dit verdrag te beschermen, bevorderen en verzekeren. Wetgeving, beleid, regels en praktijken moeten daarom worden veranderd zodat ze kloppen met de inhoud van dit VN verdrag. Mensen met een handicap en hun organisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het vormgeven van nieuwe regels, beleid en wetgeving. Daarom zegt het verdrag dat zij steeds betrokken moeten worden bij de implementatie van het IVRPH. Werk aan de winkel dus voor overheden, ondernemers, professionals en organisaties van mensen met een handicap zelf!   

Ontwikkeling plan Alternatieve rapportage IVRPH 

In samenwerking met de Coalitie voor Inclusie en de Alliantie heb ik een plan ontwikkeld om vanuit de geleefde praktijk van mensen met een handicap te rapporteren hoe het staat met de realisatie van het verdrag in Nederland. Deze alternatieve rapportage dient allereerst als input voor het VN-Comité in Genève dat toeziet op de naleving van het IVRPH. Maar de rapportage is ook waardevolle input voor de lokale en landelijke inzet van activisten en belangenbehartigers voor een inclusief Nederland.

Lelystad4all 

De Gemeente Lelystad wil werken aan een inclusieve stad waar alle inwoners goed  uit de voeten kunnen en actief kunnen zijn in sport, cultuur en recreatie. Een stad waar onderwijs en werk toegankelijk is, zodat ieder zich kan ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving: een Lelystad4all. In samenwerking met InclusionLab en vele Lelystedelingen is een interactieve 'foto' gemaakt van hoe inclusief Lelystad op dit moment is. Het IVRPH, het verdrag van de rechten van mensen met een handicap was de leidraad. 

In1school

In1school is ontstaan door een initiatief van NSGK. In1school zet zich in voor een onomkeerbare verandering naar inclusie. In1school maakt zich sterk voor het recht op inclusief onderwijs zoals vastgelegd in het IVRPH, artikel 24: Het recht van alle kinderen en jongeren om naar een toegankelijke school in de buurt te gaan. Een school die bevlogen én toegerust is om goed onderwijs op individuele maat te bieden, met de ondersteuning, aanpassingen en zorg waar nodig. In1school werkt samen met netwerken van jongeren, ouders en mensen in het onderwijs, doet onderzoek, informeert over het recht op inclusief onderwijs, brengt schendingen van dit recht aan het licht, en laat met voorbeelden zien hoe inclusief onderwijs concreet uitgevoerd kan worden.  

Sinds juli 2017 is In1school onderdeel van Defence for Children in Leiden. Van een tijdelijk project van de NSGK, is In1school nu uitgegroeid tot een vast onderdeel van het nieuwe onderwijsprogramma van deze organisatie voor kinderrechten. Een grote stap naar een duurzame inzet voor het recht op inclusief onderwijs in Nederland!