Search

Behoud het pgb, verbeter, vereenvoudig en integreer het tot een participatiebudget!

Het onderzoek naar het Persoonsgebonden Budget, Eigen regie en Empowerment is gepubliceerd en dit zijn de belangrijkste aanbevelingen. Het pgb maakt eigen regie mogelijk, het bevordert empowerment en draagt sterk bij aan de kwaliteit van bestaan van de betrokkenen. Talrijke vormen van zorgvernieuwing ontstaan door het pgb en het lijkt er op dat het pgb positieve economische effecten oplevert, onder andere door de mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn met de passende zorg die met het pgb gerealiseerd wordt.

Het onderzoek, uitgevoerd door Harrie van Haaster, Mark Janssen en Agnes van Wijnen toont het maatschappelijk belang van het pgb aan in een roerige periode. In een participatief, kwalitatief onderzoek werden diepte-interviews gehouden met 61 budgethouders in het hele land.

pgbrapportEigen Regie
Met een pgb kunnen mensen die een beperking hebben of een chronische ziekte zelf de hulp inkopen die ze nodig hebben. Eigen regie is zelf bepalen welke hulp geboden wordt, door wie, wanneer, waar, hoe, hoeveel en waarom. Door eigen regie organiseren mensen zorg die precies past bij hun behoeften. Zij vinden effectieve en unieke oplossingen voor zichzelf of voor hun familieleden, vaak in hun eigen huis. In 25 van de onderzochte situaties werd daardoor een opname in een instelling voorkomen. Regie hebben over de zorg blijkt een voorwaarde om regie te hebben over het eigen leven.

Empowerment
Het pgb vergroot de eigen kracht en macht, dat is empowerment. Het versterkt de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en persoonlijke groei. Cruciale factor in empowerment is de rolwisseling van afhankelijk zorgvrager die noodgedwongen afwacht, naar opdrachtgever die initiatieven neemt en waarnaar geluisterd wordt. Het pgb geeft de budgethouder contracteermacht: wie betaalt die bepaalt. De eigen keuzes en de sociale participatie die daardoor mogelijk worden, verhogen de kwaliteit van bestaan. Mensen hebben het gevoel weer een eigen leven te hebben. Klik hier voor het volledige rapport in PDF.